Träolja

Till startsidan
Rå linolja
Kokt linolja
Träolja
Teakolja
Bänkolja
 
Färgpigment
Övriga produkter
 
Broschyr
Varuinformation
 

Träolja är tillverkad av svensk kallpressad linolja med
tillsats av balsamterpentin från tall.
Träolja bevarar trä friskt, skyddar mot uttorkning, förhindrar
vatteninträngning och fräschar upp gammalt trä.

Används till: Trätrallar, möbler, staket, båtar mm. Som grund på obehandlat trä före målning med oljefärg.

Behandling: Omskakas. Avlägsna damm och smuts noggrant. Appliceras med pensel, svamp eller trasa. Fler tunna lager är bättre än ett tjockt. Ev. överskott avtorkas med trasa efter ca 10 min.

Förtunning: Skall normalt inte göras. Vid behov med balsamterpentin.

Rengöring: Terpentin (eller lacknafta).

Åtgång: 1 liter räcker till ca 20 kvm. Kan variera kraftigt beroende på träets beskaffenhet. Torktid: ca 1 dygn. Torrhalt: ca 75%. (Det som blir kvar när oljan torkat in i träet, dvs mängd skyddande olja).

Baserad på naturprodukter. Träolja är en helt svensktillverkad olja av mycket hög kvalité. Den består av ca 75% rå kallpressad linolja och ca 25% balsamterpentin. Kallpressad- eller kokt linolja. Den kallpressade råa linoljan tränger in i träet snabbt och djupt eftersom den har mycket mindre molkeyler än den kokta. Kokt linolja har ofta en tillsats som gör att den torkar snabbare än den råa. Resultatet blir att det skyddande oljeskiktet stannar på ”ytan” och lättare förstörs av väder och vind.

 

Varning: Risk för självantändning. Spola använda trasor/papper mm med vatten!

Eventuellt överflöd avtorkas med trasa efter ca 10 minuter.

Volym: 250 ml, 1 och 4 l

Villafärg Reback   |   08-30 03 29   |   www.linolja.org   |   villafarg.reback@bredband.net